Thạc sĩ - Tiến sỹ

HỌC BỔNG THẠC SỸ - TIẾN SỸ TẠI ĐÀI LOAN

học bổng miễn phí học phí và trợ cấp từ trường từ 6 đến 12 triệu cho học bổng tiến sĩ và 3-7 triệu cho học bổng thạc sĩ. Thời gian nhận hồ sơ tại tất cả các thời điểm trong năm.

THÔNG TIN HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2019

Chương trình tuyển sinh cho kỳ nhập học 9/2019 của các trường đại học bên Đài Loan đang chuẩn bị tuyển sinh, thời gian nộp hồ sơ từ tháng đến hết tháng 11 năm 2019, dưới đây là đối tượng và điều kiện tuyển sinh.

HỌC BỔNG QUẢN TRỊ KINH DOANH DÀNH CHO THẠC SỸ VÀ TIẾN SỸ TẠI ĐÀI LOAN 2018

Hiện nay trung tâm đã nhận được thông tin học bổng cho chương trình quản trị kinh doanh (MBA) tại Đài Loan chương trình thạc sỹ và tiến sỹ . Chương trình đào tạo bằng tiếng anh tại Đài Loan.

HỌC BỔNG NGÀNH LUẬT TẠI ĐÀI LOAN

Hiện Nay Trung Tâm đã nhận được thông tin học bổng cho sinh viên chuyên về ngành luật, dành cho thạc sỹ và tiến sỹ. chương trình đạo tạo bằng tiếng anh.

NHÓM NGÀNH THẾ MẠNH TẠI ĐÀI LOAN

Bạn muốn đến Đài Loan du học, nhưng thực sự chưa biết chọn ngành nào?

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NHẬP HỌC

Nhận hồ sơ tại tất cả các thời điểm trong năm

Kỳ mùa xuân nhập học vào đầu tháng 2 hàng năm (hạn cuối nộp hồ sơ vào tháng 12)

Kỳ mùa thu nhập học vào đầu tháng 9 hàng năm (hạn cuối nộp hồ sơ vào tháng 7)

 

 

 

Danh mục bài viết: