Văn hóa

NHỮNG LÝ DO ĐỂ BẠN DU HỌC ĐÀI LOAN

Dưới đây là những lý do của những bạn sinh viên Quốc tế khi đang du học khi được hỏi về lý do chọn du học tại Đài Loan. Để thu hút và khuyên khích sinh viên nước ngoài học tập tại Đài Loan, chính phủ Đài Loan cùng các trường đại học cup cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên Quốc tế.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NHẬP HỌC

Nhận hồ sơ tại tất cả các thời điểm trong năm

Kỳ mùa xuân nhập học vào đầu tháng 2 hàng năm (hạn cuối nộp hồ sơ vào tháng 12)

Kỳ mùa thu nhập học vào đầu tháng 9 hàng năm (hạn cuối nộp hồ sơ vào tháng 7)

 

 

 

Danh mục bài viết: